Privatumo politika

Privatumo taisyklės reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kurią remdamas Pardavėjas tvarko interneto parduotuvėje („e-parduotuvė) Pirkėjų asmens duomenis. Pardavėjas renka ir panaudoja fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el.pašto adresą ir kitą e-parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją tam, kad:

-apdoroti Jūsų prekių užsakymą,
-pristatyti prekes Jūsų nurodytu adresu,
-Jūsų sutikimu informuoti Jus apie pasiūlymus ar naujas prekes.

Visa klientų asmeninė informacija bus saugoma ir apdorojama prisilaikant galiojančių Duomenų apsaugos įstatymo ir Elektroninių būdu perduodamų duomenų apsaugos įstatymo direktyvų. Įsipareigojame Jūsų duomenis saugoti ir neatskleisti tretiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Stengsimės užtikrinti tinklalapyje www.patalai.lt tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.